INDUSTRIËLE ISOLATIE

Een niet goed geïsoleerde leiding of installatie leidt direct tot energieverlies én tot hogere kosten. Daarnaast is een niet goed afgewerkt object zeer gevoelig voor corrosie, vroegtijdige slijtage en hoge onderhoudskosten.

ISQS heeft zich gespecialiseerd in de aanleg en nieuwbouw van industriële isolatie. Na de oplevering werkt ISQS nauw samen met partners die zich specialiseren in het onderhoud van deze installaties.

ISQS levert diensten aan:

 • Chemische industrie
 • Petrochemische industrie
 • Energiecentrales
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Koel- en vrieshuizen slachthuizen
 • Farmaceutische industrie
 • Maritieme industrie
 • Offshore

Veel voorkomende werkzaamheden:

 • Koude isolatie
 • Warmte isolatie
 • Condens wering
 • Thermische isolatie
 • Akoestische isolatie
 • Cryogene isolatie
 • Brandwerende isolatie
 • Elektrische tracing