PRIVACYBELEID

De onderstaande privacyverklaring  beschrijft welke gegevens ISQS van u verzamelt en waarom ISQS deze gegevens verzamelt.

Welke gegevens worden verzameld?

ISQS B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ISQS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ISQS verstrekt.

ISQS verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom verzamelt ISQS deze gegevens?

ISQS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen wanneer u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ISQS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaart ISQS uw gegevens?

ISQS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van een gesloten overeenkomst bewaren wij u gegevens tot 2 jaar na het einde van de overeenkomst. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden

ISQS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoek

Op de website van ISQS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ISQS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

ISQS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ISQS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de ISQS website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ISQS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ISQS heeft hier geen invloed op.

ISQS heeft Google geen toestemming gegeven om via ISQS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar office@isqs.nl.
ISQS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

ISQS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ISQS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ISQS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ISQS.